תקנון

 • ההשתתפות בפעילות ההטלה מותנת בהסכמה לתקנון זה ובחתימה על כתב ויתור
 • הפעילות מותרת מגיל 18 ומעלה, לחריגות ובירורים לפעילות מתחת לגיל 18, יש ליצור קשר ב-WhatsApp עם העסק
 • יש להישמע להנחיות הצוות בעת השהייה במתחם. הצוות רשאי להפסיק או לבטל השתתפות של כל העובר על תקנון זה או על נהלי הבטיחות
 • צוות המתחם רשאי למנוע השתתפות בפעילות מאדם החשוד בשכרות ואף להרחיקו מהמתחם
 • יש לשתף את צוות המתחם בכל בעיה או שאלה הקשורה לפעילות ההטלה
 • שטח מסלול ההטלה הוא מהדלפק ועד למטרה
 • אין להוציא את הגרזנים והשוריקנים (”כוכבי נינג’ה”) מחוץ לשטח המסלול. בסיום תורך יש להחזיר את הגרזן או השוריקן לתא שבצד המסלול
 • בכל מסלול יכולים להטיל 3-5 אנשים לכל היותר בהתאם לסוג המסלול. מספר גבוה יותר של אנשים יתחלק בין מסלולים נוספים. 
 • ההטלה מותרת אך ורק לאדם אחד בכל פעם. אם לא הגיע תורך יש להישאר מאחורי דלפק המסלול 
 • ההטלה מתבצעת משטח המסלול בלבד
 • ההטלה מותרת בנעליים סגורות בלבד
 • אין להכניס מזון או שתיה לשטח המסלול

נהלי בטיחות

 • חובה להישמע להוראות מדריך ההטלה. מטיל שלא ישמע להוראות המדריך יורחק מהמתחם
 • זהירות! הגרזנים והשוריקנים (”כוכבי נינג’ה”) חדים במיוחד!
 • ההטלה בנעליים סגורות בלבד
 • אין להטיל גרזן או שוריקן שבור. אם שמת לב לנזק לגרזן או שוריקן צור קשר עם מדריך שיבחן אם הוא תקין טרם ההטלה ויחליף אותו במידת הצורך
 • בשטח המסלול יכול להיות מטיל אחד בלבד ברגע נתון למעט מדריך
 • יש להישאר מאחורי לדלפק המסלול עד להגעת תורך. אין לחצות את קו הדלפק אם טרם הגיע תורך להטיל
 • אין להעביר את כלי ההטלה מיד ליד בין משתתפים או לזרוק אותם לעבר משתתף אחר
 • בסיום כל תור על המטיל להניח את הגרזנים או השוריקנים בתאים הייעודיים שבצד המסלול
 • אין לגעת בגדר המפרידה בין המסלולים
 • אין להכניס שתייה או מזון למסלול ההטלה
 • אין להוציא את כלי ההטלה מחוץ למסלול ההטלה
 • לפני כל הטלה יש לבדוק את סביבתך ולוודא כי אין גורם שעשוי להפריע להטלה בטוחה
 • לעולם אין להטיל אם אדם כלשהו נמצא בינך לבין המטרה
 • ההטלה מותרת רק לאחר קבלת תדריך מצוות המתחם
 • אין להטיל שלא בהתאם להנחיות המדריך
 • שליפת גרזן שנעוץ במטרה תעשה על ידי אחיזת ידית הגרזן והנעתה בעדינות למעלה ולמטה
 • עד שהגרזן השתחרר מהמטרה
 • שליפת שוריקן (”כוכב נינג’ה”) שנעוץ במטרה תעשה על ידי הזזתו ימינה ושמאלה בעדינות בתנועות קצרות עד לשליפתו

תנאי שימוש בכרטיסיה

 1. הכרטיסיה מקנה השתתפות בהטלת גרנים במתחם במחיר נמוך מהמחיר הרגיל לשעת הטלה בודדת
 2. הכרטיסיה אינה ניתנת להעברה או לשימוש שלא על ידי רוכש הכרטיסיה, פרט למקרה בו מחזיק הכרטיסיה קיבל אותה במתנה.
 3. מעקב אחר שימוש בכרטיסיה נעשה על ידי הנהלת Axe & Co. ובאחריות מחזיק הכרטיסיה להתעדכן לפי רצונו ביתרת השעות שנותרו לשימוש בכרטיסיה.
 4. שריון מסלול לשעת הטלה על חשבון יתרת השעות בכרטיסיה תעשה באמצעות יצירת קשר דרך הוואטסאפ של Axe & Co. וזאת בהתאם לזמינות מסלולים השוטפת במתחם.
 5. ניתן לשריין מסלול עד לשעתיים בכל יום פעילות.
 6. מימוש הכרטיסיה הינו במסלולים פתוחים בלבד. לא ניתן לשריין מסלול באמצעות הכרטיסיה בחדר ה-VIP.
 7. בעל הכרטיסיה יכול לחייב שעת הטלה משותפת באותו מסלול עם מי שיבחר למשך שעה אחת בלבד בכל יום פעילות וזאת בתיאום מראש עם הנהלת Axe & Co. או אז יחויבו שעתיים בסך הכל מהחיוב הכולל של יתרת הכרטיסיה.
 8. שידרוגים מכל סוג אינם נכללים בכרטיסיה ואינם יכולים להיות מומרים על חשבון שעות הכרטיסיה. ניתן לרכוש שידרוגים באופן הרגיל לפי מחירון השדרוגים.
 9. הנהלת Axe & Co. רשאית לבטל את השימוש בכרטיסיה בכל עת, לפי ראות עיניה באם המשתמש בכרטיסיה פעל באופן לא מוסרי להגדרתה.
 10. לא ינתנו החזרים במידה ומחזיק הכרטיסיה לא חייב את כל יתרת השעות בכרטיסה מכל סיבה שהיא או במידה ובוטלה הכרטיסיה ע״י הנהלת Axe & Co. כאמור בסעיף 9.